Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven in een natuurlijke omgeving liggen. De graven zijn sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving, er is geen ordening door heggen of afrasteringen en er zijn geen speciaal vervaardigde grafstenen. De graven worden veelal wel gemarkeerd met zwerfkeien of houten kentekens.
Meer informatie kunt u vinden op:

www.natuurbegravennederland.nl