Skip to content

Leidraad uitvaartbegeleiding in tijden van corona

Beste familie,

Deze leidraad is gemaakt om u extra te ondersteunen in de periode rondom de uitvaart in tijden van corona.

Wij begeleiden u met net zoveel tijd, zorg en persoonlijke aandacht als anders, waarbij wij rekening houden met de landelijke maatregelen van de Rijksoverheid.

De laatste verzorging
De laatste verzorging en het kleden van een overledene mag -indien er geen sprake is van corona- door u als familie zelf gedaan worden, al dan niet samen met ons. Uiteraard kunnen wij ook de hele verzorging doen.

U kunt voordat uw dierbare het huis verlaat (nadat hij/zij gewassen en gekleed is) nog afscheid nemen.

Wanneer er sprake is van corona zal de laatste verzorging en het kleden van een overledene door onze medewerkers met beschermende kleding worden verricht. U kunt hierbij helaas niet aanwezig zijn.

Opbaring thuis of in ons Afscheidshuis
Er mag nog steeds zowel thuis, als in ons Afscheidshuis opgebaard worden. Wanneer er sprake is van corona, is het belangrijk dat een overledene direct in een kist wordt opgebaard. Dit betekent dat u met elkaar sneller dan in een normale situatie een kist moet uitzoeken. Hierin kunnen wij u adviseren door met u mee te denken of een aantal voorbeeldkisten per email toe te sturen.

Rouwbezoek
Wij zorgen ervoor dat er bij een rouwbezoek in ons Afscheidshuis de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Mocht de overledene thuis zijn, dan vraagt de Rijksoverheid om ook hier de 1,5 meter afstand onderling in acht te nemen. Er is geen beperking meer als het gaat om het aantal personen per samenkomst.

Uitvaartbespreking persoonlijk of telefonisch
Wij bieden aan om de uitvaartbespreking persoonlijk bij u thuis of bij ons op kantoor te doen.

Daarbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • wij bespreken vooraf met hoeveel personen het gesprek plaatsvindt
  • het is belangrijk dat de afstand van 1,5 meter tussen elkaar haalbaar is
  • geen van de aanwezigen is ziek of heeft griepverschijnselen (koorts, verkouden, niezen, keelpijn)

Het is ook mogelijk om de uitvaart geheel telefonisch te bespreken als u dat prettiger vindt.

Rouwvervoer
Een nabestaande mag in overleg meerijden in de rouwauto, mits hij of zij geen griepverschijnselen heeft en een mondkapje draagt. Indien u gebruik wilt maken van een volgauto dan mogen er maximaal vijf passagiers mee (normaal gesproken is er plaats voor zeven passagiers). Indien u niet tot eenzelfde huishouden behoort wordt u gevraagd een mondkapje te dragen. De Uitvaart-bus kan ook ingezet worden. Het exacte aantal passagiers is afhankelijk van de samenstelling van het gezelschap.

De uitvaart
Het werkelijk aantal mensen dat aanwezig kan zijn, wordt bepaald door de capaciteit van de locatie voor de plechtigheid en een eventuele condoleance na afloop. Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee: uitvaartleiders, geestelijk medewerkers, medewerkers van begraafplaats of crematorium.

In ons Afscheidshuis kunnen wij een intiem afscheid organiseren tot tien personen.

Livestream
Bij diverse locaties is het mogelijk om met een livestream (rechtstreekse videoverbinding) mee te kijken.

Als deze faciliteit niet aanwezig is, kan dit in de meeste gevallen worden geregeld. Wij informeren u graag over de bijkomende kosten indien dit van toepassing is.

Dragers
Professionele dragers zullen de kist niet samen dragen met familie. Er kan nog wel om een professionele dragers-groep van 4 of 6 personen gevraagd worden. Het gebruik van een rijdende begraafplaats-baar is ook een mogelijkheid waarbij de familie zelf de overledene haar het graf kan begeleiden. Het kan zijn dat er dan mondkapjes gedragen moeten worden als de 1,5 meter niet gewaarborgd is in het geval niet alle begeleiders uit hetzelfde gezin komen.

Condoleance
Wanneer de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is een nazit met hapje en drankje mogelijk. Hierbij nemen de aanwezigen plaats.

Wanneer de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid wordt de groepsgrootte bepaald door de 1,5 meter afstandsregel. Ook hier mag er dan een hapje en drankje worden geserveerd.

(Online) condoleanceboek.
Naast een condoleanceboek is er ook een mogelijkheid om via onze online gedenkplaats een virtueel condoleanceregister/ herinneringsboek aan te maken. Daarmee geeft u de mensen die er niet bij kunnen zijn de gelegenheid om hun woorden en gevoelens te uiten. U kunt de gegevens voor deze gedenkplaats op de kaart of in de advertentie vermelden. Op een later tijdstip kunt u alle geplaatste berichten laten samenvoegen in een boek.

Wat kunt u van ons verwachten?
Het effect van de maatregelen heeft zijn weerslag op u, maar ook op de mensen om u heen die door de omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn bij het afscheid. Wij begeleiden u met net zoveel tijd, zorg en aandacht als anders. Wij bespreken met u wat uw wensen zijn en wij denken daarin met u mee en proberen oplossingen te formuleren voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn.

Vragen?
Als u vragen heeft, belt u ons dan vooral. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 023-5310238.

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding

Gerelateerde berichten

Logo Brokking & Bokslag light version

Online gedenkplaats

Play Video
Play Video